Internetový obchod: Jak se zbavit akné
Název společnosti: Apolima, s.r.o
Högerova 1098/15
152 00 Praha 5
+420 724 395 356
info@jaksezbavitakne.cz
IČ: 01977652
DIČ: CZ01977652
Bankovní spojení: 878999/5500
Zapsáno Městský soud v Praze oddíl C, vložka 215535
PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE
KONTAKT

Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 • Osobní údaje zpracovává internetový obchod „Jak se zbavit akné“ patřící firmě Apolima, s.r.o, Högerova 1098/15, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 215535, IČO: 01977652 (dále jen „správce osobních údajů“) v souladu s nařízením.
 • Tento dokument slouží pro informování subjektů v souladu s články 13 a 15 nařízení.

 

Správce a zpracovatel osobních údajů

 • Kontaktní údaje správce jsou:

Internetový obchod: „Jak se zbavit akné“

Adresa: Apolima, s.r.o, Högerova 1098/15, 152 00 Praha 5

IČO: 01977652

DIČ: CZ01977652

Email: info@jaksezbavitakne.cz

Tel.: +420 724 395 356

Bankovní spojení: 878999/5500

Zapsáno Městský soud v Praze oddíl C, vložka 215535

 

Typy zpracovávaných osobních údajů

 

 • Objednávka zboží
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, poznámka, IČO, DIČ
  • Právní základ zpracování
   • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
   • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
   • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
   • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
   • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
   • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • Účel zpracování
   • Plnění smlouvy
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
   • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
   • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
   • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
   • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

 

 • Registrace a uživatelský účet
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, poznámka, IČO, DIČ
  • Právní základ zpracování
   • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
  • Účel zpracování
   • Plnění smlouvy
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivační doba
   • Osobní údaje se budou uchovávat po dobu, po kterou je účet aktivní.

 

 • Odběr novinek
  • Vedené osobní údaje
   • Emailová adresa
  • Právní základ zpracování
   • Nařízení čl. 7
  • Účel zpracování
   • Obchodní sdělení
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivační doba
   • Osobní údaje se budou uchovávat po nezbytně dlouhou dobu nebo do odvolání souhlasu.

 

 • Zlepšení webových stránek
  • Vedené osobní údaje
   • Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies)
  • Právní základ zpracování
   • Oprávněný zájem na zlepšování našich webových stránek,
  • Účel zpracování
   • Oprávněný zájem
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

 

 • Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek
  • Vedené osobní údaje
   • Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies)
  • Právní základ zpracování
   • Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách,
  • Účel zpracování
   • Oprávněný zájem
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

 

Zabezpečení dat

 • Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.
 • Vaše osobní údaje jsou chráněny podle obvyklých standardů v IT.

 

Právo na přístup k osobním údajům

 • V souladu s čl. 15 nařízení má subjekt právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na opravu osobních údajů

 • V souladu s čl. 16 nařízení má subjekt právo požadovat opravu svých osobních údajů, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 • V souladu s čl. 17 nařízení má subjekt právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na omezení zpracování

 • V souladu s čl. 18 nařízení má subjekt právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na přenositelnost údajů

 • V souladu s čl. 20 nařízení má subjekt právo požadovat přenos svých osobních údajů od jednoho správce ke druhému, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo vznést námitku

 • V souladu c čl. 21 nařízení má subjekt právo vznést námitku pro konkrétní situaci týkající se zpracování jeho osobních údajů, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na stížnost u úřadu ochrany osobních údajů

 • Subjekt má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů správcem osobních údajů.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • V souladu s čl. 7 subjekt může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů bez uvedení důvodu. Pro odvolání souhlasu kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.
Otestuj nové kosmetické přípravky na akné řady NovaClear a poděl se s námi o svůj názor.
Podmínkou účasti v testu našich přípravkůje Tvůj názor na ně. Zašli ho nejpozději do 30 dnů od obdržení zásilky. Pro přihlášení do testu musíš být našim fanouškem na Facebooku.
Nabídka je omezena do vyčerpání zásob vzorků a platí pro každého čtvrtého zájemce v termínu od 25.9.2013.
[contact-form-7 id="283" title="Testerky"]